keskiviikko 20. helmikuuta 2013

Rohkeutta tutustumiseen!

"Monikulttuurisuus on pohdinnan paikka" toteavat vanhustyön erityisammattitutkintoa suorittavat Jaana Kankaanpää, Marketta Lintula, Tuija Mylläri ja Mervi Karikoski. "Tätä asiaa pitää oikeasti pysähtyä pohtimaan, siis monikulttuurisuutta - se on asia jota ei voi vain ohittaa muutamalla lauseella tai kieltää ajattelemalla että tämä ei meitä pienellä seutukunnalla kosketa".
Naiset myöntavät, että ennen opintojen Toiminta asiakaspalveluverkostossa ja monikulttuurinen työ- osioon paneutumista he eivät olleet ollenkaan tietoisia, että Suupohjasta löytyy oma, maahanmuuttajien asioita hoitava taho. "Aikaisemmin emme tienneet tällaisesta Inka-keskuksesta mitään! Mutta mahtavaa toimintaa, täytyy myöntää! Yllätys oli se, miten paljon käytännön työtä hanke tekee. Arvokasta työtä."

Opiskeluiden monikulttuurisuutta käsittelevää jaksoa lähdettiin pohtimaan avartavien kysymysten kautta - mitkä ovat omat asenteet ja arvot, mitä omia kokemuksia on.
Maahanmuuttokoordinaattoria haastattelemalla saatiin tietoa maahanmuuttoon liittyen. "Esimerkiksi nyt tiedämme miten eroavat vaikka kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat toisistaan, ennen kaikki ajatteli jotenkin samoina", naiset toteavat. "Ja tosiaankin ymmärrys siitä, että ei tänne Suomeen niin vain tulla. Lupaprosessit ja kaikki ovat vaikeita! Nyt ymmärrämme myös tämän puolen paremmin".

Maahanmuuttokoordinaattoria haastattelemalla kartutettiin tietopuolta, mutta todellinen ymmärrys monikulttuurisuudesta syntyi kohtaamisen kautta. Opiskelijat haastattelivat paikallista, hoitoalalla työskentelevää maahanmuuttajataustaista naista. Haastattelu oli antoisa.  "Minulla on 27 vuoden kokemus kotihoidon työstä ja kotikäynneistä, silti jännitti mennä tämän naisen kotiin tekemään haastattelua" sanoo Marketta. Toiset nyökyttelevät - "olo oli jännittynyt ja nöyrä". Haastattelu herätti ajatuksia etenkin siitä, miten opettavaista on tutustua eri kulttuureihin -puolin ja toisin. "Heräsi ajatus, että nämä ihmiset ovat todella rohkeita! Oli syy sitten mikä tahansa miksi Suomeen muutetaan, ja vaikka paljon voi toiseen maahan muuttaessa saadakin niin on hämmentävää ajatella kuinka paljosta ihminen muuttaessaan täysin toiseen kulttuuriin joutuu luopumaan! Maahanmuutto on todella iso päätös ja nyt osaamme tätä arvostaa enemmän."

Omille työyhteisöilleen Isojoen kotihoidossa ja Jurvan asumispalveluissa naiset tulevat esittelemään Kansainvälisyyskeskus Inkan ja Koti Suupohjassa-hankkeen tekemää työtä. "Toivomme, että mahdollisimman moni saa tiedon siitä, miten arvokasta työtä alueellamme tehdään. Eivätkä monikulttuurisuusasiat pelota, kun tietää, että on taho minkä puoleen kääntyä! Haluamme tätä mahdollisuutta mainostaa muillekin." Lisäksi naiset muistuttavat, että tulevaisuudessa monikulttuurisuus saattaa hyvinkin koskettaa omaakin työyhteisöä. "Ehkä jatkossa työyhteisömme on monikulttuurinen, vaikka vielä niin ei olekaan. Eihän sitä tiedä, ehkä saamme Espanjalaisen hoitajan työyhteisöömme! Olemme ainakin pohtineet asiaa, ja tämän työn kautta saaneet rohkeutta omaan toimintaamme."

Lopuksi, onko opiskelijoilla vinkkejä työyhteisöille monikulttuurisen tulevaisuuden varalle?
"Ennakkoasenteet roskiin - saat huomata että ihmiset ovat auttavaisia ja ystävällisiä.  Kielimuuria ei kannata pelätä, rohkeasti tutustumaan!"

Viisaita ajatuksia! Kiitos naiset.


Jaana, Tuija, Marketta ja valmis oppityö monikulttuurisuudesta


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti